Nevena Đorđević

Nevena Đorđević rođena je u Beogradu, gde je završila „Školu za dizajn“, odsek dizajn ambalaže i srednju muzičku školu „Stanković“ u Beogradu, odsek solo pevanje. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu, odsek nastavnik likovne kulture i potom je započela studije na Akademiji Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konzervaciju, odsek freskopis. Od 2011. godine je član horskog ansambla „Opere i teatra Madlenianum“ u projektima: opera „Pajaci“ i „Ljubavni napitak“, mjuzikli „Rebeka“ i „Jadnici“, opereta „Bečka krv“. Na edukativnom programu za mlade umetnike Operosa Akademija, radila je kao kostimograf, scenograf  na projektu „ La Clemneza di Tito “(2015). U okviru Operosa festivala u Herceg Novom 2015 godine radila je kao asistent kostimografa na projektu „Cosi fan tutte “. Na jubilarnom desetom Festivalu rane muzike održanom u Beogradu 2015. godine radila je u organizacionom timu, a iste godine je radila i kao koordinator edukativnog projekta za mlade pod nazivom „Haendel on the road - Catching fire “ održanom u saradnji Nove beogradske opere i grupe umetnika, predavača iz oblasti glume,pozorišne režije i klasične muzike iz Švajcarske i Nemačke. Na projektu pripreme i izvođenja opere "Orlando" G. F. Hendla, u produkciji Nove beogradske opere (kooprodukcija sa Operom i teatrom Madlenianum), radila je na poziciji menadžera projekta. Od oktobra 2015. godine angažovana u Info centru za azil u okviru partnerskog projekta Centra za integraciju mladih i Save the children na poziciji facilitatora na projektu pod nazivom “Mother’s and babies space”.Od februara 2016 godine facilitatorske aktivnosti su usmerene ne samo na majke i bebe već i decu preko 5 godina i maloletnike bez pratnje i odnose se na kreiranje,planiranje i realizaciju programskih aktivnosti u okviru „Child friendly space“. Prošla je obuku organizacije Save the chlidren za pružanje prve psihološke pomoći deci i zaštitu dece u vanrednim situacijama i stekla dva sertifikata-„Psychological first aid for children“ i „Child protection in emergency“. Od juna 2016. godine radi kao asistent umetničkog direktora u Novoj beogradskoj operi i Studiju za ranu muziku.