Naš tim

Članovi Kulturnog elementa su profesionalci u oblasti umetnosti i kulture, koji svojim obrazovanjem, energijom i iskustvom žele da doprinesu popularizaciji kulture i umetnosti na ovim prostorima. Pažljivim odabirom članova, stvoren je kvalitetan tim koji je sposoban da stvori nešto novo i kreativno, istovremeno negujući tradiciju i poštujući kulturno nasleđe koje nam je dato. Otvoreni ka modernom, u stalnoj vezi sa tradicijom, stvaramo nove umetničke forme, negujemo kulturni rad predaka i obrazujemo mlađe, usmeravajući ih u pravcu kulture i umetnosti.