Dodela BITEF publikacija

BITEF Festival je Kulturnom Elementu u junu 2013. godine poklonio preko šest stotina publikacija, uključujući i kataloge festivala. U dogovoru između izvršne direktorke Jelene Knežević, i predsednika upravnog odbora organizacije Tadije Miletića je dogovoreno da se publikacije dalje podele ustanovama kulture, uključujući i biblioteke, kulturno-umetničke fakultete, legate, i sl. Dana 2. oktobra 2013. godine je u prisustvu brojih predstavnika institucija kulture i obrazovanja publikacije podeljene na ceremoniji koja je počela u podne, u Ustanovi kulture ''Parobrod'' u Beogradu.