Edukacija

Opera za početnike

U utorak, 28. novembra Tadija Miletić je održao radionicu i seminar "Opera za početnike"u Muzičkoj školi "Stanković". Na radionici su učestvovali učenici MŠ Stanković, a ceo šestočasovni seminar i predavanje ispratio je veliki broj profesora i učenika. Muzička radionica se bazira na radu nekoliko umetničkih principa. Pre svega na osnovu magistrature Džeka Kenfilda, i njegovih sistema uspeha, na osnovu iskustava i rada organizacije Kulturni element, koja je organizovala slične radionice sa svojim članovima, zatim organizacije RESEO, Evropske mreže za opersku i plesnu edukaciju mladih (RESEO), a na osnovu njihove konferencije održane u Beogradu 2007. godine, na edukativnim metodama lakog pristupa mladima razvijenim od strane Mense, kao i na generalnom radu sa mladim pevačima i izvođačima. Obuhvata niz važnih pozorišnih principa, koji su osnov kreativnosti, kao i formiranja dobre pozorišne prakse.

Cilj radionice je upoznavanje mladih sa osnovama operskog dramskog stvaralaštva, sa osnovama pozorišne prakse, terminima, načinima rada i ponašanja. Ideja je u tome da prikaže da kreiranje i učestvovanje u operskom umetničkom delu ne iziskuje posebne jedinstvene nedostižne nadarenosti, već da je svako od nas sposoban da uz malo truda i kreativnosti, uz dobro vođenje i međusobnu kooperaciju, napravi nešto što je vredno pažnje druge osobe.
Foto: Doonja Dopsaj Photography