Muzika

Delić duše

U okviru nove saradnje sa Kulturnim centrom ''Kuća kralja Petra I'', Kulturni element je priredio koncert muzičkog sastava Otročenta. Koncert koji smo nazvali Delić duše, održan je u subotu, 20. avgusta 2016. godine, u 20 časova, u Kući kralja Petra I. Uprkos raspravama o prapostojbini starih Slovena, niti njihovog nematerijalnog kulturnog nasleđa prepoznajemo i danas. Nevezujući se za današnje granice i novonastale države i republike, tragovi te neotkrivene prapostojbine i tog specifičnog ”slovenskog tkanja” očuvali su se kroz legende, muziku, kult porodičnog stabla… Sve je pretilo da svaki trag ove bogate tradicije nestane, ali taj delić duše, prenoseći se s kolena na koleno odolevao je neumitnom zubu vremena. Uz želju da sačuvamo magični vez prapostojbine, u kojoj se ”više voli pesma, od gvožđa i ratnih truba” pronašli smo čuvare tradicije, slovensku decu – muzički sastav Otročenta. U tome nam je pomogla i Lidija Jakšić, u ime Kuće kralja Petra, kulturnog centra koji čuva tradiciju naših predaka. Zahvaljujući njima, uspeli smo da se još jednom podsetitmo koliki je značaj slovenske tradicije i kulture, a uz muziku smo i osetili taj (ne)skriveni delić duše, delić naših predaka, delić naše prošlosti …
OTROČENTA
Bogdan Božić, frula
Sanja Stevanović, glas
Aleksandar Todorov, gitara
Uroš Nedić, tarabuka