Muzika

Crveni oktobar

U saradnji sa Muzejem grada Beograda, a u okviru otvaranja treće koncertne sezone organizacije Kulturni element „Muzički svodovi Beograda“, dana 29. oktobra 2017. godine sa početkom u 20 časova u Muzeju grada Beograda u Resavskoj održan je performans pod nazivom "Crveni oktobar". Ovaj muzičko-scenski performans, kreiran specijalno povodom obeležavanja stogodišnjice od Oktobarske revolucije dočarao je posebnu atmosferu koja je dovela do regicida u Rusiji. Glavne teme ovog performansa su promene koje su usledile posle 1917. godine i značenje revolucije u današnje doba. Pitali smo niz pitanja. Kakve su današnje revolucije? Da li smo spremni da se izborimo sa ravnodušnošću i da li nas nosi vir sistema ili vir revolucije? Tokom performansa izvedena su tri komada Jana Sibelijusa za violinu i klavir iz opusa 85, kao i fragmenti muzike inspirisane kompozicijama Nikolaja Metnera i Dmitrija Šostakoviča.

Režija i koncept: Tadija Miletić

Klavir: Dina Čubrilović, Ana Spremić, Nina Kosanić

Violina: Kristina Bulat

Kralj: Nikola Kalović

Vođa revolucije: Branko Žujković

Kraljeva garda: Darko Jusufović, Miloš Hutalaraović

Kraljeve pratilje: Mina Čubrilović, Nina Čubrilović

Revolucionari: Stefan Bozović, Nikola Radosavljević, Sara Stefanović, Sara Vukajlov, Eva Solaja, Mina Obradović

Fotografije: AV TEAM PRODUCTION