Muzika

„Muzički svodovi Beograda“ - A Weill Ago

U petak, 16. marta u 19 časova u okviru sezone Muzički svodovi Beograda, Muzej grada Beograda i Kulturni element predstavili su publici mlade srpske umetnike okupljene oko projekta A Weill Ago. Program za sopran, klavir i elektroniku inspirisan je ličnošću i muzikom Kurta Vajla. Vajlove pesme, ali i glasovi Lote Lenja, Bertolta Brehta, Danila Kiša..., zvuci detinjstva i zvuci rata, arhivski snimci i lična istorija, javljaju se, prelamaju i naslojavaju kroz pevane, govorene, snimljene i semplovane odlomke. Tako izgrađen elektroakustički sloj Ana Gnjatović kontekstualizuje i komentariše Vajlove pesme koje sopran Tijana Đuričić  izvodi uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Zajedno, ova dva sloja sklapaju kabaretski gorko-sladak zvučni narativ o umetnosti i odgovornosti.

Fotografije: AV TEAM production; „Trčanje za kulturom“