„Koliko moramo da čekamo? Koliko umetnik i umetnost moraju da čekaju da bi im se pružila prilika?

Odlučili smo da odgovor na to pitanje – nećemo čekati!

Udružimo se sada, u vreme potpune nemaštine, u vreme kada se zaboravljaju najbitnije stvari i kada se menjaju prioriteti! Hajde da uradimo nešto što će značiti nama samima, a i generacijama koje će tek doći. Ako svako doprinese bar malo, ostvarićemo izuzetne stvari! Neka to bude samo jedan mali detalj, jedan mali element, koji će čitavoj slici dati bolji ton.

Jedan mali element kulture!“

Tako je nastala ideja iz koje se 20. decembra 2011. godine u Beogradu, rodio Kulturni element! Tadija Miletić, predsednik i osnivač organizacije okupio je brojne mlade umetnike, profesionalce u svojim oblastima, rešen da zajedno sa njima stvori umetničku trupu čiji će glavni cilj biti buđenje svesti i ljubavi prema kulturi. Do sada je Kulturni element ostvario na stotine projekata, sarađivao sa skoro svim najznačajnijim institucijama i umetnicima iz oblasti kulture u zemlji, organizovao kulturne svečanosti na nekim novim, neočekivanim mestima, donosio kulturu na mesta gde se najmanje očekuje. Za manje od deset godina postojanja, naša misija se širila i usmeravala ka oblastima pozorišta, muzike, izložbi, edukacije, slikarstva i donatorstva. Sada, naš cilj je da ostanemo na ovom putu i da približimo svima kulturu, jer mi smo Kulturni element – organizacija koja vodi računa o kulturi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.