Sara Stefanović

Stručni saradnik

Uporedo sa osnovnom, Sara Stefanović završava i nižu muzičku školu za klavir u MŠ Mokranjac, nakon čega upisuje osmu beogradsku gimnaziju i nižu muzičku školu za pevanje u MŠ Petar Konjović, a potom i srednju u MŠ Davorin Jenko. Upisuje osnovne, a zatim i master studije na fakultetu organizacionih nauka. Trenutno student druge godine solo pevanja na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Volonter mnogobrojnih organizacija poput “Osmeh na dar”, “Univerzijada”, “EuroBelgrade”, “CMAS” i drugih. Polaznik operskih studija “Madlenijanum”, “Operetika” i “Operska laboratorija”.

Nakon obimnog iskustva u oblasti menadžmenta i ljudskih resursa, Sara Stefanović je trenutni menadžer u Edukativnom centru “Korak napred” i ponosni petogodišnji član organizacionog tima “Kulturni Element”.

sara.stefanovic@kulturnielment.org

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.